Politika integrovaného systému managementu

Společnost MEDIROL s.r.o., patří mezi přední organizace zabývající se vývojem, výrobou a prodejem prostředků pro manipulaci s pacienty. Pro minimalizaci možných negativních dopadů a ke zlepšování vztahů se zainteresovanými stranami se vedení společnosti zavazuje v souladu s certifikovanými standardy dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 14001:

  • dodávat výrobky a poskytovat služby, které splňují požadavky a očekávání našich zákazníků a jsou v souladu s předepsanými legislativními i normativními požadavky,
  • zlepšovat výrobní i interní procesy a systém managementu, jenž je zaveden v souladu s požadavky norem,
  • plnit právní a jiné požadavky v oblasti řízení kvality výroby, bezpečnosti produktu i ochrany životního prostředí,
  • vytvářet pro pracovníky bezpečné, příjemné a tvůrčí pracovní prostředí založené na spolupráci a efektivní komunikaci,
  • přistupovat odpovědně při plánování výroby, nákupu materiálu a služeb tak, aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost produktů včetně dodržování principů ochrany životního prostředí,
  • vyžadovat od pracovníků a obchodních partnerů aktivní přístup vedoucí k vysoké kvalitě provedené práce, včetně dodržování zásad ochrany životního prostředí a předcházení havárií.

Ing. David Ryska
ředitel organizace

Dolní Dubňany
1. 1. 2024

Ke stažení

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 14001 certifikáty ve formátu PDF.

Stáhnout certifikát ISO 9001
(výrobní provozovna v Dolních Dubňanech)

Stáhnout certifikát ISO 9001
(servisní provozovna v Úvalech)

Stáhnout certifikát ISO 13485
(výroba, vývoj a prodej prostředků pro manipulaci s pacienty)

Stáhnout certifikát ISO 14001
(výroba, vývoj a prodej prostředků pro manipulaci s pacienty)

Stáhnout certifikát ISO 14001
(provádění záručního a pozáručního servisu prostředků pro manipulaci s pacienty; provádění bezpečnostně-technických kontrol prostředků pro manipulaci s pacienty)