Politika kvality

Společnost MEDIROL s.r.o., jejíž předmět certifikace v oblasti normy ČSN EN ISO 9001 je výroba zdravotnické techniky a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje se zavazuje:

  • dodávat výrobky a poskytovat služby, které splňují požadavky a očekávání našich zákazníků,
  • neustále zlepšovat výrobní i interní procesy a systém kvality, jež jsou zavedeny v souladu s požadavky normy ISO 9001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí,
  • plnit právní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené právními předpisy,
  • vytvářet pro pracovníky bezpečné, příjemné a tvůrčí pracovní prostředí založené na spolupráci a efektivní komunikaci,
  • přistupovat odpovědně při plánování výroby, nákupu materiálu a služeb

Ing. Diana Rysková
majitelka

Stáhnout certifikát ISO 9001:2015 (PDF)

Stáhnout certifikát ISO 13485:2016 (PDF)