Podpořili nás

24.11.2022

Rozšiřování exportní působnosti účastí na výstavách a veletrzích

Cílem tohoto projektu je rozšíření povědomí o společnosti Medirol s. r. o. a jejích produktech v zahraničí, získání nových zahraničních partnerů a klientů z oblasti zdravotní a záchranářské techniky a zvýšení celkového exportu společnosti.

 

 

27.1.2019

Rozšíření technologického vybavení

Předmětem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je rozšíření strojního vybavení a modernizace výrobních procesů, které naší společnosti zajistí zvýšení efektivity práce a konkurenceschopnost.

 

7.8.2015

Propagace výrobků Medirol na zahraničních veletrzích

Cílem tohoto projektu je rozšíření povědomí o společnosti Medirol s. r. o. a jejích produktech v zahraničí, získání nových zahraničních partnerů a klientů z oblasti zdravotní a záchranářské techniky a zvýšení celkového exportu společnosti. Účast na podpořených veletrzích taktéž přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti produktů, které bude firma inovovat na základě požadavků konkrétních zahraničních trhů.

 

14. 5. 2015

Analýza vhodnosti použití materiálu

Ve spolupráci s fakultou strojní při Českém vysokém učení v Praze a za podpory Hlavního města Prahy, jsme pomocí výpočtů provedli analýzu vhodnosti použití kompozitových materiálů u transportní techniky a udělali tak první krok k nasazení těchto moderních technologií do praxe.